Budem platiť dane?

Každý, kto za veľkou mlákou pracuje, musí odvádzať dane – a to federálne, štátne a v niektorých prípadoch aj mieste. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na nerezidentov, čiže áno, aj na waťákov. Po návrate spoza veľkej mláky je tvojou povinnosťou podať americké daňové priznanie, a to v termíne od 1. januára do polovice apríla nasledujúceho roka. Pre daňové priznanie za rok 2018 platí deadline 15. apríl 2019. Do minulého roka išlo o milú povinnosť, pretože americká vláda waťákom vrátila časť daní, ktoré počas svojho pracovného leta v USA odviedli. Novinkou americkej vlády je, že za rok 2018 je možné požiadať len o vrátenie amerických štátnych a miestnych daní, ak si ich platil (záleží od lokality a daného štátu) – federálne dane sa v drvivej väčšine prípadov vracať nebudú. Naopak, pribudla povinnosť podať federálne daňové priznanie, čo doteraz povinné do určitej sumy nebolo.


Z tvojej mzdy americkí zamestnávatelia odvádzajú federálnu daň vo výške približne 10 až 15 percent, zväčša aj štátnu daň vo výške troch až 13 percent a niekedy aj miestnu daň vo výške 0,5 až 3 percent. Občas sa tiež objavia prípady, keď zamestnávatelia waťákom omylom strhávajú a odvádzajú za nich aj sociálne a zdravotné poistenie (Social Security Tax a Medicare). Keďže by to robiť nemali a počas WAT USA nepracuješ celý rok, ale len niekoľko týždňov či mesiacov, väčšina z odvedených daní sa ti vráti späť a môžeš o ne požiadať práve prostredníctvom amerického daňového priznania.
Podať si americké daňové priznanie môžeš sám alebo môžeš využiť služby špecializovanej a licencovanej agentúry, ktorá sa daňovými priznaniami a refundáciami zaoberá.