Medzinárodný identifikačný preukaz študenta ISIC

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO.


ČO VÁM PREUKAZ PONÚKA

 • Výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na dopravu, ubytovanie, stravovanie a iné služby.
 • Celoročné cestovné poistenie do celého sveta istotka už za 13,50 € (bežné cestovanie) a istotka Šport už za 20 € (šport), podrobné informácie o poistení nájdeš na tejto linke.
 • Vo viac ako 106 krajinách sveta, kde ISIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá vám ochotne podá ďalšie informácie.
 • Preukaz môže fungovať ako oficiálny preukaz študenta/žiaka VŠ, SŠ a ZŠ (obráť sa na svoju školu a zisti, či aj tvoja škola vydáva ISIC ako oficiálny školský preukaz). Zoznam ZŠ a SŠ využívajúcich ISIC ako svoj oficiálny školský preukaz nájdeš na tejto linke. Zoznam univerzít a VŠ nájdeš na tejto linke.
 • ISIC umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností každej univerzity alebo vysokej školy. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú dopravná funkcia, vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacieho systému a podobne. Takýto preukaz musí byť vydaný samotnou školou (škola nahráva do čipu v preukaze príslušné aplikácie).
 • Na zadnej strane preukazu je uvedené telefónne číslo ISIC Help Line, poskytujúce 24 hodín denne informačný servis a v prípade ťažkostí i potrebnú pomoc. Na tejto linke sa dohovoríte všetkými hlavnými svetovými jazykmi.
 • Možnosť využiť zľavy na pracovné programy v zahraničí.

OBJEDNAŤ preukaz ISIC


KOMU JE PREUKAZ URČENÝ A ČO POTREBUJETE K VYSTAVENIU

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti:

 • študentom denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
 • študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí.

Súčasťou každej žiadosti o vydanie preukazu ISIC je:

 • potvrdenie zo školy, ktoré nesmie byť v deň podania žiadosti staršie ako 30 dní a pre študentov študujúcich v zahraničí aj kópia pasu s platnými študentskými vízami, prípadne iné potvrdenie z Veľvyslanectva alebo Ambasády danej krajiny. Študentom študujúcim v Českej Republike nahrádza študentské víza potvrdenie o prechodnom pobyte za účelom pobytu štúdium
 • jedna fotografia rozmerov 28x34 mm
 • preukaz totožnosti
 • členský poplatok 10 € (cena platí pri platbe v hotovosti alebo prevodom).

Preukaz je možné objednať aj ONLINE! Pre online objednávku klikni na túto linku.

OBJEDNAŤ preukaz ISIC


PLATNOSŤ PREUKAZU

Preukaz platí 12 mesiacov odo dňa vydania preukazu. Napríklad preukaz vydaný dňa 3.4.2019 je platný do 2.4.2020. Tento preukaz si môžete zakúpiť kedykoľvek počas aktuálneho akademického roka, pričom v deň zakúpenia preukazu musí byť žiadateľ o preukaz študentom/žiakom denného štúdia na vysokej, strednej alebo základnej škole.


PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREUKAZU

Študenti, ktorí svoj univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch, a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC.
Prolongačná známka ISIC predĺži platnosť univerzitného preukazu, a zároveň predĺži medzinárodnú platnosť ISIC pre využívanie zliav na ďalší akademický rok s planosťou až do 30.9. v danom akademickom roku.

Predĺžiť platnosť svojho preukazu ISIC a získať prolongačnú známku môžeš v našej pobočke CKM 2000 Travel v Bratislave.
Zober si so sebou aktuálne potvrdenie o návšteve školy a členský poplatok 10 €, a navštív pobočku CKM 2000 Travel v Bratislave.
Otázky čipu a prolongáciu čipu v univerzitnom termináli rieši univerzita/vysoká škola. Duplikát univerzitného preukazu ti vie vystaviť tiež len tvoja univerzita/vysoká škola. Obráť sa, prosím, na pracovisko preukazov alebo študijné oddelenie na tvojej škole. VIac informácii uvádza každá vysoká škola na svojej webovej stránke.

VYUŽÍVANIE DOPRAVNEJ FUNKCIE PREUKAZU

Ak je tvoj preukaz ISIC vydaný na škole a obsahuje čip, môžeš ho každodenne využívať na zľavnené cestovné v MHD, v autobusoch SAD a vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko. Základnou podmienkou je mať čipový preukaz. Takýto preukaz si vybavíš jedine na školách, ktoré sú zapojené v našom projekte (zoznam ZŠ a SŠ nájdeš na tejto linke, zoznam VŠ a univerzít nájdeš na tejto linke).

Pre účely dopravy je karta platná od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka. Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu priložiť k terminálu, ktorý sa nachádza v tvojej škole. V aktuálnom školskom roku je čip v preukaze po priložení na terminál platný do 30.6.2020. Priložením preukazu ku školskému terminálu sa predlžuje elektronická platnosť čipu v preukaze pre účely použitia preukazu ako dopravnej karty.
VIac informácií ako postupovať je uvedených na webe spoločnosti TransData, ktorá funkčnosť preukazu ako dopravnej karty zabezpečuje – www.transcard.sk

Pri preukaze ISIC klasik (preukaz, ktorý nie je vydávany školou) žiaľ  nie je možné využívať dopravnú funkciu preukazu, keďže preukaz neobsahuje čip.
Držitelia nečipových preukazov ISIC Klasik, držitelia zahraničných preukazov ISIC (príp. preukazy ISIC s nefunkčným čipom) môžu cestovať so zľavou na jednorázové cestovné na základe vizuálu. Konkrétne podmienky musí držiteľ overiť u konkrétneho prepravcu.

ZĽAVY NA SLOVENSKU

Aktuálny zoznam zliav, ktoré môžeš využiť so svojou kartou ISIC na Slovensku nájdeš na tejto linke.

ZĽAVY V ZAHRANIČÍ

Aktuálny zoznam zliav v zahraničí, ktoré môžeš využiť so svojou kartou ISIC nájdeš na tejto linke.

OBJEDNAŤ preukaz ISIC


Uži si veľa zábavy a výhod pri využívaní preukazu ISIC! :-)#zavodousCKM 2019

Letná fotosúťaž #zavodousCKM je späť a prinesie so sebou viac ako kedykoľvek predtým!

Viac info