Predĺženie platnosti preukazu ITIC

Preukaz ITIC klasik platí 12 mesiacov odo dňa vydania preukazu. Napríklad preukaz vydaný dňa 12.3.2023 platí do 11.3.2024. Preukaz ITIC klasik sa obnovuje vydaním nového preukazu. Môžete si zakúpiť kedykoľvek počas roka.

Preukaz ITIC s čipom vydávaný niektorou z VŠ/SŠ/ZŠ má platnosť počas akademického roku až do 31.12. daného akademického roka. Ak je vydaný napr. 15.9.2023, jeho platnosť bude až do 31.12.2024.
Preukaz ITIC s čipom sa predlžuje prolongačnou známku ITIC. Prolongačná známka ITIC predĺži platnosť preukazu s čipom a zároveň predĺži medzinárodnú platnosť ITIC pre využívanie zliav na ďalší akademický rok s platnosťou až do 31. decembra daného akademického roka.

Predĺžiť platnosť vášho preukazu ITIC a získať prolongačnú známku môžete jednoducho online, členský poplatok je 10 €.
Otázky súvisiace s čipom a prolongáciou čipu v univerzitnom termináli rieši univerzita/vysoká/základná škola. Duplikát školského preukazu vie vystaviť tiež len vaša univerzita/ škola. Obráťte sa, prosíme, na pracovisko preukazov alebo študijné oddelenie. Viac informácií nájdete na webovej stránke svojej vysokej školy.

Prolongačnú známku je možné zakúpiť len na preukaz učiteľa ITIC vydaný na základnej/strednej/vysokej škole. V prípade, že vlastníte preukaz ITIC klasik (bez čipu), tento nie je možné predĺžiť známkou – platnosť si obnovíte zakúpením nového preukazu ITIC klasik.


OBJEDNAŤ známku ITIC

OBJEDNAŤ nový preukaz ITIC klasik


Najlepšia lyžovačka v Alpách

Najširšia ponuka lyžovačiek v Alpách na slovenskom trhu! Ceny už od 150€ na osobu a týždeň vrátane skipasu na 7 dní! Rozšírená ponuka skrátených pobytov. Super benefity a akcie. Vyberajte, ale neváhajte dlho :-)

Hľadať