Poistenie istotka! ŠPORT - viac info

Poistenie istotka! ŠPORT je určené držiteľom kariet EURO<26, ISIC alebo ITIC. Základné krytie celoročného cestovného poistenia istotka! ŠPORT je totožné s krytím poistenia istotka! a zahŕňa:

 • Úrazové poistenie
 • Spôsobenie škody inej osobe
 • Poistenie batožiny
 • Asistenčné služby nonstop
 • Náklady na záchrannú akciu
 • Náklady na liečbu

Okrem toho však poistenie istotka! ŠPORT ponúka aj rozšírené krytie, a to na rekreačné športy:

 • beh
 • bicyklovanie
 • korčuľovanie
 • loptové hry
 • lyžovanie / snowboarding / bežkovanie na vyznačených trasách
 • korčuľovanie na ľade
 • sánkovanie
 • jazdecké športy
 • rybárčenie z člna
 • rafting
 • kayaking
 • pobrežný jachting
 • plachtenie
 • surfing
 • windsurfing
 • water skiing
 • wakeboarding
 • potápanie s dýchacím prístrojom
 • futbal
 • fitnes a bodybuilding
 • turistika na vyznačených cestách,ak sú na tejto ceste umiestnené laná, reťaze, stupačky alebo rebríky

Poistenie neplatí pri súťaži alebo príprave na súťaž.

Poistenie istotka! ŠPORT pokrýva územie celého sveta, platí počas doby platnosti tvojho preukazu a vzťahuje sa na každé vycestovanie. Poistených je vždy prvých 30 dní pobytu pri každom jednom vycestovaní do zahraničia. Ak plánuješ v zahraničí stráviť nepretržite viac ako 30 dní, môžeš sa dopoistiť s výraznými zľavami a už len na počet dní, ktorý presahuje hranicu prvých 30 dní. Ak teda napríklad cestuješ do zahraničia na 32 dní, na prvých 30 dní pobytu ti platí poistenie istotka!ŠPORT ku karte a so zľavou si dopoistíš len zvyšné 2 dni svojho pobytu. Ak však žiaden z tvojich výletov za hranice Slovenska nepresahuje nepretržite 30 dní, využívaš počas celého roka vždy pri každej jednej ceste len poistenie istotka! ŠPORT a žiadne ďalšie dopoistenie nie je potrebné.
Poistenie istotka! ŠPORT k svojej karte EURO<26, ISIC alebo ITIC získaš len za 20 EUR, platí po celý rok a na územie celého sveta. Na rozdiel od obyčajných poistení navyše zahŕňa aj zásah horskej služby na svahu. Poistenie istotka! ŠPORT je okrem iného šetrné aj k tvojej peňaženke. Ponuky iných poisťovní často začínajú na sume 18 EUR za štandardné turistické poistenie, ktoré však okrem poistenia liečebných nákladov nezahŕňa žiadne ďalšie udalosti (batožina, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu). Ponuky, ktoré sú rozsahom krytia porovnateľné s poistením ku kartám istotka! a istotka! ŠPORT vychádzajú na viac než 40 EUR a stále sú určené len na bežné, nie športové aktivity. Využi teda možnosť, ktorú ti ponúka tvoja mládežnícka karta a poisti sa výhodne na celý rok s poistením istotka! ŠPORT.

Poistenie istotka! ŠPORT zahŕňa:

 • NÁKLADY NA LIEČBU
  Náklady na zdravotnú starostlivosť, hospitalizáciu, lieky a zdrav. pomôcky do 250 000 €. Náklady na ubytovanie v nemocnici do výšky 50 € / noc (max. 500 €) v prípade hospitalizácie dieťaťa do 6 rokov. Náklad na prevoz telesných pozostatkov do 10 000 €. Náklady na ošetrenie zubu 100 €, najviac za všetky 300 €.
 • NÁKLADY NA ZÁCHRANNÚ AKCIU
  Náklady na technickú pomoc pri záchrannej akcii (pátranie, vyslobodzovanie, pozemnú alebo leteckú prepravu) do výšky 20 000 €.
 • ASISTENČNÉ SLUŽBY NONSTOP
  24 hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti.
 • POISTENIE BATOŽINY
  Poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata tvojich osobných vecí (napr. oblečenie, hygienické potreby, fotoaparát, kamera, cestovné doklady) do výšky 1 000 € s tvojou spoluúčasťou 15 €. Limit na jednu vec je 350 €. 100 – 300 € za oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou podľa doby oneskorenia, min. 24 hodín. Poistenie nekryje mobily, tablety, ani notebooky.
 • ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
  Náklady na náhradu škody, ktoré spôsobíš tretej osobe, napríklad zranením lyžiara na svahu alebo zničením vybavenia v hoteli. Škody na zdraví sú kryté do 100 000 € a škody na majetku do 35 000 €.
 • ÚRAZOVÉ POISTENIE
  V prípade smrti poisteného sa vyplatí 7 000 € oprávnenej osobe. V prípade trvalých následkov úrazu sa vyplatí podiel zo 14 000 € podľa lekárskeho ohodnotenia.


OBJEDNAŤ

Rozsah krytia poistenia istotka! ŠPORT

Poistné podmienky