Poistenie istotka! ŠPORT - objednávka

Objednávkový formulár: Poistenie istotka! ŠPORT za 20 €

UPOZORNENIE: Pred objednávkou poistenia istotka! ŠPORT si prosím skontrolujte platnosť svojho preukazu. Ak ste si napríklad preukaz zakúpili alebo obnovili v septembri, ale poistenie si kupujete až v januári, celoroćná platnosť poistenia sa skracuje úmerne podľa platnosti preukazu. Vaše poistenie budete môcť využívať do dátumu platnosti preukazu, a to pri každom vycestovaní zo SR do zahraničia maximálne 30 dní. Po úhrade je poistenie istotka! ŠPORT nestornovateľné a nerefundovateľné.


Poistenie istotka! ŠPORT za 20 €
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom na realizáciu objednávky poistenia.
Súhlasím s obchodnými podmienkami CKM, rozsahom poistenia a všeobecnými poistnými podmienkami.

Rozsah poistenia nájdete tu a všeobecné poistné podmienky nájdete tu.