Poistenie istotka! ŠPORT - objednávka

Objednávkový formulár: Poistenie istotka! ŠPORT za 20 €

UPOZORNENIE: Pred objednávkou poistenia istotka! ŠPORT si prosím skontrolujte platnosť svojho preukazu. Ak ste si napríklad preukaz zakúpili alebo obnovili v septembri, ale poistenie si kupujete až v januári, celoroćná platnosť poistenia sa skracuje úmerne podľa platnosti preukazu. Vaše poistenie bude vždy platné do dátumu platnosti preukazu. Po úhrade je poistenie istotka! ŠPORT nestornovateľné a nerefundovateľné. Ak máte akékoľvek otázky k poisteniu, kontaktujte nás na číslach 02 526 31 287, 02 526 32 437 alebo 0908 749 436.


Poistenie istotka! ŠPORT za 20 €
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom na realizáciu objednávky poistenia.
Súhlasím s obchodnými podmienkami CKM, rozsahom poistenia a všeobecnými poistnými podmienkami.

Rozsah poistenia nájdete tu a všeobecné poistné podmienky nájdete tu.