Poistenie istotka! - viac info

Poistenie istotka! pokrýva územie celého sveta, platí počas doby platnosti tvojho preukazu a vzťahuje sa na každé vycestovanie. Poistených je vždy prvých 30 dní pobytu pri každom jednom vycestovaní do zahraničia. Plánuješ v zahraničí stráviť nepretržite viac ako 30 dní? Môžeš sa dopoistiť s výraznými zľavami a už len na počet dní, ktorý presahuje hranicu prvých 30 dní. Ak teda napríklad cestuješ do zahraničia na 34 dní, na prvých 30 dní pobytu ti platí poistenie istotka! ku karte a so zľavou si dopoistíš len zvyšné 4 dni svojho pobytu. Ak však žiaden z tvojich výletov za hranice Slovenska nepresahuje nepretržite 30 dní, využívaš počas celého roka vždy pri každej jednej ceste len poistenie istotka! a žiadne ďalšie dopoistenie nie je potrebné.
Poistenie istotka! myslí nielen na všetky nepríjemnosti, ktoré sa ti na cestách môžu prihodiť, ale myslí aj na tvoju peňaženku. Poistenie istotka! je také výhodné, že s ním už po siedmich dňoch dokonca začínaš šetriť! Za 7 dní komplexného cestovného poistenia v európskych krajinách totiž bežne zaplatíš 13 EUR. Istotka! neplatí týždeň, ani mesiac. Za 13,50 EUR si poistený na celý rok a do celého sveta. Keď si to prepočítaš, za rok vďaka istotke! ušetríš na poistení desiatky Eur!

Poistenie istotka! zahŕňa:

 • NÁKLADY NA LIEČBU
  Náklady na zdravotnú starostlivosť, hospitalizáciu, lieky a zdrav. pomôcky do 250 000 €. Náklady na ubytovanie v nemocnici do výšky 50 € / noc (max. 500 €) v prípade hospitalizácie dieťaťa do 6 rokov. Náklad na prevoz telesných pozostatkov do 10 000 €. Náklady na ošetrenie zubu 100 €, najviac za všetky 300 €.
 • NÁKLADY NA ZÁCHRANNÚ AKCIU
  Náklady na technickú pomoc pri záchrannej akcii (pátranie, vyslobodzovanie, pozemnú alebo leteckú prepravu) do výšky 20 000 €.
 • ASISTENČNÉ SLUŽBY NONSTOP
  24 hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti.
 • POISTENIE BATOŽINY
  Poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata tvojich osobných vecí (napr. oblečenie, hygienické potreby, fotoaparát, kamera, cestovné doklady) do výšky 1 000 € s tvojou spoluúčasťou 15 €. Limit na jednu vec je 350 €. 100 – 300 € za oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou podľa doby oneskorenia, min. 24 hodín. Poistenie nekryje mobily, tablety, ani notebooky.
 • ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
  Náklady na náhradu škody, ktoré spôsobíš tretej osobe, napríklad zranením lyžiara na svahu alebo zničením vybavenia v hoteli. Škody na zdraví sú kryté do 100 000 € a škody na majetku do 35 000 €.
 • ÚRAZOVÉ POISTENIE
  V prípade smrti poisteného sa vyplatí 7 000 € oprávnenej osobe. V prípade trvalých následkov úrazu sa vyplatí podiel zo 14 000 € podľa lekárskeho ohodnotenia.

OBJEDNAŤ

Rozsah krytia poistenia istotka!

Poistné podmienky